O ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.
Ιατρικές Πραγματογνωμοσύνες

KΩΝ.Δ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σ χολής Α.Π.Θ.

Eπί 2 ετίαν Ειδικευθείς εις Εργαστήριον Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας Α.Π.Θ.

Μετεκπαιδευθείς εις "Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης" του Royal National Orthopedic Hospital London.

Το ατύχημα (τροχαίο ή εργατικό) και οι επακόλουθες συνέπειές του , αποτελούν ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα τόσο για τους Ιατρούς , όσο και τους ενασχολούμενους με το Δίκαιο. Oι επιπτώσεις των μετατραυματικών κακώσεων στην υγεία και την ποιότητα ζωής του τραυματία , το είδος της θεραπείας του , η καταλειπόμενη αναπηρία και το κόστος αποκαταστάσεώς της είναι τομείς τόσο της Ιατρικής όσο και της Nομικής επιστήμης. Ο ιατρός πραγματογνώμων και ο τεχνικός σύμβουλος αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο αυτές επιστήμες ,καθώς παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντούν στα ερωτήματα της Δικαιοσύνης.A medico legal report is usually asked by your solicitor or an insurance company for your personal injury claim. Our services are completely independent of the parties involved in the claim process. We ensure unbiased and fair assessment of your injury -disability together with the best recommendations to aid your recovery If you need more details please call the 00306944747101 or email: konthe @otenet.grΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ "ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΟΣ"

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία ,ο "ειδικός " είναι ένα άτομο τo oποίο διαθέτει επαρκή εμπειρία, ικανότητα αντίληψης, σύνταξης εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης και κατάθεσης στο Δικαστήριο για δεδομένο θέμα. Η επιλογή του πρέπει να βασίζεται σε δύο προυποθέσεις: την γνώση του αντικειμένου της επιστήμης του , και την μεγάλη εμπειρία του στο αντικείμενο των αναπηριών- αποζημιώσεων (litigations]

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η επιλογή ενός θεράποντος ιατρού ως ιατρού πραγματογνώμονος , μάλλον δεν είναι ενδεδειγμένη, επειδή αυτός παρότι έχει το πλεονέκτημα της γνώσεως του ιστορικού του ασθενούς, μπορεί να μην έχει τις ικανότητες ενός πραγματογνώμονος Δικαστηρίου ,να μην έχει δώσει κατάθεση στο παρελθόν και τέλος να μην διαθέτει εμπειρία σε θέματα Δικαστηριακής πρακτικής .

Επίσης διότι ο θεράπων ιατρός μπορεί να θεωρεί τις διαγνωστικές και θεραπευτικές του επιλογές ως άριστες (και άρα να μην είναι αντικειμενικός) θεωρώντας ότι έχει προσφέρει βελτίωση στον ασθενή ακόμη και στις περιπτώσεις που τελικά δεν το έπραξε, παρά τις προσπάθειες που αυτός κατέβαλε.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Κατά την διεθνή βιβλιογραφία η εξέταση του ως μάρτυρος σε Δικαστήριο, περιλαμβάνει ερωτήσεις που τίθενται από τον δικηγόρο που κλήτευσε τον εξειδικευμένο ιατρό. Οι αρχικές ερωτήσεις περιλαμβάνουν το όνομα του, τον τόπο διαμονής και εργασίας του. Ακολουθούν ερωτήσεις που άπτονται της επιστημονικής του κατάρτισης (όπως την Ιατρική σχολή από την οποία απεφοίτησε, τα Επιστημονικά και Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία εξειδικεύθηκε, τα Νοσοκομεία στα οποία εργάστηκε, τις μετεκπαιδεύσεις, τους τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τις δημοσιεύσεις του , και τις επιστημονικές εταιρείες που είναι μέλος). Τέλος ακολουθούν οι εξειδικευμένες ερωτήσεις επί του ζητουμένου αντικειμένου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο τραυματισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο πρόβλημα με βαριές συνέπειες τόσο για τον ασθενή όσο και την οικογένειά του, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Η καλύτερη εκπαίδευση των πραγματογνωμόνων, η δια-βίου εκπαίδευση και αντικειμενικότητα τους ,η ενημέρωση των λειτουργών του Δικαίου ,αλλά και των τραυματιών για την ανάγκη χρήσης πραγματογνωμόνων ή τεχνικών συμβούλων είναι απαραίτητη.

Αυτοί είναι που θα βοηθήσουν την Δικαιοσύνη στην λήψη αποφάσεων για την επακριβή εκτίμηση του βαθμού τωρινής και υπολειμματικής μελλοντικής αναπηρίας ,του κόστους αποκαταστάσεως (κατά το δυνατόν ) του τραυματισμού ,και των επιπτώσεων του τραυματισμού στην καθημερινή ζωή και εργασία του παθόντος.
Όνοματεπώνυμο:
 
Διεύθυνση:
 
Πόλη:
 
Περιοχή:
 
Τηλέφωνο:
 
E-mail:
 
Μήνυμα :
 
   
            
designed by savvas.net.gr | 2010